'
Her er det det egentlig foregår: Plusselektroden i midten, minuselektroden til høyre og tennkullet øverst på midten. Ei lyskule (plasmakule) så stor som ei ert ligger i den hule enden på plusselektroden og opptar ca 16000 watt effekt (16 kW)! Da blir det varmt (ca 6000 grader, som på solens overflate) og da blir det lyst! Plusselektroden roterer sakte rundt sin egen akse og mates fram etter hvert som den brenner opp/fordamper. Avstanden mellom pluss- og minuselektrodene er ca 26 mm. Et sinnrikt reguleringssystem sørger for at elektrodene holder seg på plass. Det er det positive tennkullet som sørger for å dra lysbuen over fra minuselektroden til den positive når lyskasteren tennes.

Sett fra en litt annen vinkel:: vi kjenner igjen det pos. og negative kullet samt tennkullet, og ser tydelig den ene halvdelen av skjermen som klapper sammen om de glødende kullene når lyskasteren slukkes. Dette er for å redusere muligheten for skarpskyttere til å ødelegge LK like etter at den er slukket.