'Schistadbrygga'
 

ble bygget i midt på 60-tallet av Thorleif Schistad som mottaksanlegg for fisk og hvalkjøtt, han hadde egen fiskebutikk og produserte forskjellige fiskeprodukter for salg. Som det fremgår av bilde hadde anlegget egen brygge med sløyeskur på ca. 50 m3. Kai-piren og kia/sløyeskuret er nå revet.
Bygget er utvidet i 3 eller 4 bygge trinn og store deler av bygget  var i en periode leid av den lokale avdelingen av SFT som hadde lagret div. oljelenser og annet beredskapsutstyr. 

Etter at Schistad døde på midten av 80-tallet har bygget hatt flere eiere før jeg kjøpte det i på vinteren i 1997 og startet en omfattende reparasjons- og restaureringsprosess, bl.a. måtte hele papptaket på vel 570 m3 totalrenoveres.

Bygget består av et hovedbygg på 180 m3 grunnflate i 2 etg. pluss kvist (den gamle/opprinnelige delen) og lagerhaller på til sammen 570 m3 fordelt på en hall på ca 200m3, 3 haller på ca 100 m3 og 2 rom på ca 35 m3 hvert.